Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İslami İlimler Usul Arayışları Sempozyumu

Kurullar

Onur Kurulu
 • Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN
  Rektör
  Bayburt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Refik POLAT
  Rektör
  Karabük Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sedat MURAT
  Rektör
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Düzenleme Kurulu
 • Prof. Dr. Nimetullah AKIN
  İlahiyat Fakültesi Dekanı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Tevhit AYENGİN
  İlahiyat Fakültesi Dekanı
  Bayburt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Saim Kayadibi
  Karabük Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Ali Yargı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ahmet Özkan
  Bayburt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Nur Ahmet Kurban
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mansur Koçinkağ
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ayhan Işık
  Karabük Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kaya
  Bayburt Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Beyaztaş
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Boran
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız
  Karabük Üniversitesi
 • Arş. Gör. Dr. Halil Efe
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Arş. Gör. Dr. Hasan Kılıç
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Arş. Gör. Dr. Hikmet Şavluk
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Arş. Gör. Muhammet Emin Efe
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Arş. Gör. Mustafa Başkan
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Arş. Gör. Osman Durmaz
  Aksaray Üniversitesi
 • Arş. Gör. Metin Çiftçi
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilim Kurulu
 • Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz
  Bayburt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abdullah Kahraman
  Kocaeli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmad Shukri
  Katar Üniversitesi, Katar
 • Prof. Dr. Ahmed Ma‘bût
  Cezayir Üniversitesi, Cezayir
 • Prof. Dr. Ahmet Yaman
  Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Yücel
  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
 • Prof. Dr. Davut Yaylalı
  Bayburt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu
  Trabzon Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
  Muş Alparslan Üniversitesi
 • Prof. Dr. H. Yunus Apaydın
  Erciyes Üniversitesi
 • Prof. Dr. Halit Çalış
  Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hamid Aşşâk
  Karaviyyîn Üniversitesi, Fas
 • Prof. Dr. Harun Öğmüş
  Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan Tuncay Başoğlu
  Medeniyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Heytem Hazne
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni
  İslamî İlimler Üniversitesi, Malezya
 • Prof. Dr. Mohd Mumtaz Ali
  Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya
 • Prof. Dr. Mürteza Bedir
  İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nimetullah Akın
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Osman Güman
  Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özcan Hıdır
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özcan Taşcı
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ramazan Biçer
  Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ramazan Yıldırım
  İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Recep Şentürk
  İbn Haldun Üniversitesi
 • Prof. Dr. Saim Kayadibi
  Karabük Üniversitesi
 • Prof. Dr. Salih Qadir Karim al-Zanki
  Katar Üniversitesi, Katar
 • Prof. Dr. Soner Duman
  Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sönmez Kutlu
  Ankara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Tevhit Ayengin
  Bayburt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Walid Shawish
  Câmiatü’l-ulûmi’l-İslâmiyyeti’l-âlemiyye, Ürdün
 • Prof. Dr. Yunus Emre Gördük
  Balıkesir Üniversitesi
 • Doç. Dr. A. A. Muhammed Hassânîn
  Uluslararası Medine Üniversitesi, Malezya
 • Doç. Dr. Abdel Karim Alwreikat
  Katar Üniversitesi, Katar
 • Doç. Dr. Abdelsalam Abusamha
  Katar Üniversitesi, Katar
 • Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan
  Bayburt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ahmet Özkan
  Bayburt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Amjad Rashid
  Câmiatü’l-ulûmi’l-İslâmiyyeti’l-âlemiyye, Ürdün
 • Doç. Dr. Aziz Abouchraa
  İbn Tufeyl Üniversitesi, Fas
 • Doç. Dr. Eyyüp Said Kaya
  TDV İslam Araştırmaları Merkezi
 • Doç. Dr. Mehmet Murat Karakaya
  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Sever
  Bayburt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mahmut Samar
  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Doç. Dr. Muhammed Abay
  Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ramin Sadık
  Bayburt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Tevhit Bakan
  Bayburt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yakup Mahmutoğlu
  Bayburt Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yunus Akyürek
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yusuf Şen
  Bayburt Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmad Snober
  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Hamzeh al-Bakri
  İbn Haldun Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Issam Eido
  Vanderbilt Üniversitesi, ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bedirhan
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Hakkı Arslan
  Münster Üniversitesi, Almanya