Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İslami İlimler Usul Arayışları Sempozyumu

Yazım Kuralları

Özet ve tam metinler MS Word (.doc -.docx) programında yazılmalıdır.
Dosya adı YazarAdıSoyadı_Kısabaşlık (Ör: MehmetAliYARGI_Usul) şeklinde kaydedilmelidir.
Times New Roman yazı stili 12 punto kullanılarak ve İSNAD Atıf Sistemi‘ne göre yazılmalıdır.
Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir.
Bildiri ve özet dosyasında şu bilgiler yer almalıdır:
Bildiri adı (Türkçe, Arapça, İngilizce), Yazar adı soyadı ve unvanı, çalıştığı kurum (Fakülte ve bölüm de yazılmalı), ORCID numarası, iletişim bilgileri (ytelefon, e-posta adresi, yazışma adresi).